Framtidskraft

Posintra är Östra Nylands eget utvecklingsbolag som ger lokala företag och hela regionen redskap för tillväxt och välstånd.

Välkommen med! 

Morgondagens lösningar

Posintras uppgift är att hjälpa lokala företag till tillväxt och framgång.

Välkommen med!

Våra tjänster

För startande företagare

    Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Vi fungerar som nyföretagarcentret i Östra Nyland och ger kostnadsfri rådgivning av hög kvalitet till nystartade företag.

För etablerat företag

När du behöver hjälp och idéer för att utveckla din affärsverksamhet hjälper vi dig. Vi kartlägger den nuvarande situationen och letar tillsammans verktygen för att vidareutveckla ditt företag.

Utvecklings­­projekt

En del av vårt arbete är mångsidig utveckling av verksamhetsmiljön. Det här arbetet gör vi genom projekt, dit deltar årligen hundratals företag.

Tillväxtföretag i resebranschen sysselsätter i Borgå

Visste du att RTG Sales Oy är ett inhemskt tillväxtföretag i resebranschen som verkar i Borgå? Företaget erbjuder och utvecklar för sina kunder Contact Center-tjänster i resebranschen och sysselsätter totalt ca 270 personer, varav drygt 70 arbetar i Borgå. Företaget...

Certifikat för Nyföretagarcentralernas företagsrådgivning

Kvalitetskraven förutsätter att över 90 procent av de företag som grundas via nyföretagarcentralerna fortfarande är verksamma efter två år.

Island Riddles entreprenören Erika Englund hoppas på ökat samarbete mellan företagarna

Erika Englund är en mångsidig entreprenör från Pellinge och primus motor för en ny äventyrsprodukt Island Riddles.

Vinnaren av Posintras affärsidétävling belönades

Posintra firar i år sitt 20:e verksamhetsår. För att fira jubileumsåret sparkade vi i början av året igång en affärsidétävling öppen för alla, där vi sökte djärva och genomförbara idéer som skulle ha nyhetsvärde. Inom den utsatta tiden fick vi in en hygglig mängd...

Bor du i Borgå? Haka på ett intressant energiförsök!

Vi söker nu 20 hushåll i Borgåregionen som deltagare i ett energiprojekt som Helsingfors universitet ska genomföra.

Borgås Resultatsmedja-utbildningar fortsätter i maj

Den första Resultatsmedja-utbildningen i Borgå, som fokuserade på digital marknadsföring och försäljning i speciellt små och medelstora företag, hölls 19.4 för nystartade och färska företagare i östra Nyland.