Framtidskraft

Posintra är Östra Nylands eget utvecklingsbolag som ger lokala företag och hela regionen redskap för tillväxt och välstånd.

Välkommen med! 

Morgondagens lösningar

Posintras uppgift är att hjälpa lokala företag till tillväxt och framgång.

Välkommen med!

Våra tjänster

För startande företagare

    Funderar du på att grunda ett företag? Vi hjälper dig. Vi fungerar som nyföretagarcentret i Östra Nyland och ger kostnadsfri rådgivning av hög kvalitet till nystartade företag.

För etablerat företag

När du behöver hjälp och idéer för att utveckla din affärsverksamhet hjälper vi dig. Vi kartlägger den nuvarande situationen och letar tillsammans verktygen för att vidareutveckla ditt företag.

Utvecklings­­projekt

En del av vårt arbete är mångsidig utveckling av verksamhetsmiljön. Det här arbetet gör vi genom projekt, dit deltar årligen hundratals företag.

En studie i utvecklingen av träbyggandet

Tillsammans är vi starka. Fördelarna med nätverkande framgick tydligt när Posintra i slutet av augusti bjöd in representanter för Yrkesinstitutet Lappia och Digipolis Oy, utvecklingsföretag för Kemi-Torneå-regionen, att besöka Lovisa och Borgå. Vid mötet deltog också...

Smarta belysningslösningar i Borgås nya gästhamn

Målet med belysningsplanen är en helhet som passar in i Borgås kulturmiljö och betonar områdets identitet under den mörka tiden på året.

Vattenväxtkontroll i Lovisaviken och Skeppsbrons gästhamn

Planen som beställts av Posintra och uppgjorts av Ramboll Finland Oy presenterar långsiktiga, ekonomiskt och ekologiskt sunda sätt att kontrollera vattenväxtlighet.

Lärdom och kamratstöd i TEKNO-projektets Nätverkssammankomst

I TEKNOs Nätverkssammankomst i Borgå gick man in för aktuella nyheter angående social- och hälsovårdsreformen (sote).

Posintras Resultatsmedjor fortsätter

Posintras kostnadsfria Resultatsmedja utbildningar fortsätter igen på hösten. Välkommen med!

PALKO-projektets höst fortsätter aktivt

Posintras och Haaga-Helias gemensamma PALKO-projekts höst har börjat i aktiva tecken. Man har inom projektet fortsatt att aktivt nätverka med andra regioners aktörer inom sysselsättning och utbildning, och kundarbetet har också kommit igång. I augusti var PALKO...