Projekt

Posintras uppgift är att hjälpa lokala företag till tillväxt och framgång. En del av vårt arbete är att utveckla företagens verksamhetsmiljö. Det här arbetet vi gör genom projekt.

 

Från idé till handling

Projekten pågår vanligtvis mellan ett halvt och två år. Projekten ger inte den projektansvarige eller projektets partners direkt vinst, utan resultaten syns t.ex. genom ökat kunnande, produktutveckling eller ökad försäljningspotential i företaget.
I våra projekt deltar årligen hundratals företag. Fokus för projektverksamheten ligger framför allt på tillväxtsektorer och -företag. Om du vill gå från idé till handling, tveka inte att kontakta oss!

Välkommen med!

 

TUTKA hjälper företag att utvecklas och växa

TUTKA hjälper företag att utvecklas och växa

HUIMA – Nya idéer till industrins energieffektivitet

HUIMA – Nya idéer till industrins energieffektivitet

UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina

UKAMAKI – ny fart i turismen från Kina

HAPPILY – Servicepiloter, mobilitet och samhällen i glesbebodda områden

HAPPILY – Servicepiloter, mobilitet och samhällen i glesbebodda områden

Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

Pobi – Sköldvik i Borgå till framtidens bioindustripark

REFEC – Förstärkning av transportkorridoren östra Finland-Estland (CB736)

REFEC – Förstärkning av transportkorridoren östra Finland-Estland (CB736)

TARVE – Utvecklingen av verktyg och process vid innovativa energieffektiva anskaffningar

TARVE – Utvecklingen av verktyg och process vid innovativa energieffektiva anskaffningar

Bestis – Stöd till sysselsättning

Bestis – Stöd till sysselsättning

Tuunaa Tuottoa Vol.2

Tuunaa Tuottoa Vol.2

PALO – Palvelulla ja osaamisella kasvuun

PALO – Palvelulla ja osaamisella kasvuun

Kustnät – Nätverksmässigt företagande i skärgården, fortsättningsprojekt

Kustnät – Nätverksmässigt företagande i skärgården, fortsättningsprojekt

Bestis – stöd för unga i Borgå

Bestis – stöd för unga i Borgå

PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa

PALKO – Serviceförsök för sysselsättning i Borgå och Lovisa

eNytt

eNytt

Pionjären – Bort med hindren för företagstillväxt och etablering i Östnyland

Pionjären – Bort med hindren för företagstillväxt och etablering i Östnyland

Ungt företagande för välmående

Ungt företagande för välmående

TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi

TEKNO – Smidigt kunnande i hälsa och må bra-teknologi

BIITTI – Företagsteamen i Nyland

BIITTI – Företagsteamen i Nyland

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

Metall Garaget – Nätverk för metallföretag

Metall Garaget – Nätverk för metallföretag

Företagsutbildning i Östra Nyland

Företagsutbildning i Östra Nyland

ELVI – Bättre näringstjänster i Östra Nyland

ELVI – Bättre näringstjänster i Östra Nyland

Kustnät

Kustnät

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

Attraktiv turism året runt med hållbar kvalitet i Södra Finland

Attraktiv turism året runt med hållbar kvalitet i Södra Finland

Utvecklande av elektronisk modell för nätverk i skärgården

Utvecklande av elektronisk modell för nätverk i skärgården

Östra Nylands Företagsria

Östra Nylands Företagsria

BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

Energieffektivt boende – STOK projekter

Energieffektivt boende – STOK projekter

STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region

STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region