fbpx

Borgå stad delar år 2020 första gången ut utmärkelsen Jag stöder ett klimatsmart Borgå. Lokala företag, samfund eller organisationer kan få utmärkelsen för sin miljö- och klimatfrämjande verksamhet. Utmärkelsen kan sökas av alla företag, sammanslutningar eller organisationer vars:

  • FO-nummer finns i Borgå
  • verksamhet finns i Borgå
  • verksamhet stöder stadens miljö- och klimatmål
  • miljö- eller klimatinsats är gjort före år 2020

 

Alla dessa fyra kriterier ska uppfyllas för att kunna ansöka om utmärkelsen. Företag och sammanslutningar som ingår i stadskoncernen kan inte ansöka om utmärkelsen.

Borgå stads målsättning är att vara föregångare i klimatarbetet före utgången av år 2030. Målsättningarna och vad som förutsätts av att vara föregångare av klimatarbetet, är noggrannare beskrivna i stadsstrategin: Borgås stadsstrategi

 

Belöningen är en utmärkelse och mediasynlighet

Ett diplom för verksamhet som gjorts för miljöns och klimatets bästa överräcks till mottagare av priset Jag stöder klimatsmart Borgå. Staden producerar även en video om prisets mottagare och dess verksamhet som denne kan utnyttja i sin marknadsföring. Det görs även en podcast-sändning om företaget, samfundet eller organisationen som fått priset.

 

Ansök eller tipsa en bekant – Ansökningstiden går ut den 30 september.

Ytterligare information på Borgå stads hemsida: Jag stöder ett klimatsmart Borgå  

Du hittar ansökningsblanketten här: Ansökningsblankett