LUCIA-projektet tar fram den senaste informationen om energieffektiva lösningar för stadsbelysning i Östersjöregionen. De perspektiv som undersöks är miljövänlighet, den senaste teknologin, ekonomi och affärsmodeller samt social acceptans. Välkommen till LUCIA-projektbloggen där vi följer med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å.

 

LÄS BLOGGEN