fbpx

Under koronaepidemin följer Posintra officiella instruktioner och rekommendationer. För att förhindra spridning av viruset, begränsades under våren 2020 samhällets aktiviteter och på sommaren har restriktionerna upphävts och företagens aktivitet kommer att påskyndas. Den nya perioden med början från upphävandet av restriktioner kan möjligtvis fortsätta en längre tid.

Vi har återvänt till jobbet på kontoret. Vi tar emot förutbestämda kundbesök på vårt kontor, men vi föredrar fortfarande fjärrmöten framför möten på kontoret. För att göra arbetande och mottagande av kunder på vårt kontor så säkert som möjligt har vi utarbetat separata riktlinjer för våra verksamhetssätt.

Vi hoppas att du inte kommer till vårt kontor sjuk eller med minsta lilla luftvägssymtom. Om du har symtom kan du istället boka ett fjärrmöte med oss ​​genom att ringa numret +358 50 597 3887.

Vi hoppas att våra kunder tar hand om god hand- och hosthygien(THL).

Handskakning och annan fysisk kontakt ska undvikas. På vårt kontor bör man hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd från andra människor.

I mötesrummen får inte sitta mer än tre personer åt gången. Vi organiserar större möten som fjärrmöten eller i andra större anläggningar.

Genom att agera på dessa ovannämnda sätt hoppas vi att arbetandet och möten kommer ske så säkert som möjligt under koronaepidemin.