Mars satte ny fart på drönare-branschen. Via Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra-Finland -projektet, ordnades två olika tillfällen, där det diskuterades kring de möjligheter drönare medför.

Till kännedom för alla intresserade: på grund av koronaviruset, kommer Forum Virium och VTT:s RAAS gemensamma workshop genomföras som distansworkshop. Posintras workshop i maj kommer troligen flyttas fram till juni. Exakt tidpunkt meddelas senare!

 

Drönare och ett koldioxidneutralt samhälle

Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra-Finland -projektet.
På Maria 01 i Helsingfors diskuterades 5.3., över hur man med hjälp av drönare kunde främja utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle.

Huvudbudskapet var att, om hela Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt innan år 2035 samt minska trafikutsläppen med 50% innan år 2030, behöver vi nya hållbara lösningar för mobilitet och transport. Sådana är exempelvis utsläppsfria drönarlösningar, som ersätter fordon drivna med förbränningsmotor.

– Drönare spelar en viktig roll i minskandet av trafikutsläpp, intygade Outi Ampuja på Traficom. Särskilt drönare som transporterar paket, uppskattas öka betydligt.

– Drönares fördelar är bl.a. att de ej fastnar i trafikstockningar, samt att deras utsläpp är mindre, då förnybart bränsle används, berättade Staras utvecklingschef Paavo Lehmonen.

Stara använder redan nu drönare vid modellering, uppföljning, inventering och bevakande av byggplatser, parker, stadsteknik samt fastigheter.

På tillfället talade även Jarmo Ilme från Transport- och kommunikationsverket samt Helsingfors stads miljöexpert Mira Jarkko, som berättade om Helsingfors ambitiösa mål om att minska växthusgaser med 80% samt kompensera resterande 20% innan år 2035. I tillfället deltog sammanlagt 30 personer.

Ikeas föreståndare berättade, att företaget aktivt söker efter olika utsläppsfria alternativ för transport. I användning är redan bl.a. en ellastbil, som transporterar hemleveranser i Tammerfors. Med hjälp av drönare, drömmer man om transportsätt med lågt koldioxidutsläpp om inte t.o.m. helt fritt från utsläpp.

Helsingfors tillfälle ordnades av Forum Virium Helsinki.

 

Vähähiiliset dronepalveluratkaisut

På bilden Heidi Heinonen, Forum Viriums projektledare på en workshop i Maria 01 den 5.3.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drönare och 5G-nätverk går hand i hand

Mobilnätverken (2G/3G/4G) är avsedda för markanvändning. Med hjälp av 5G-teknologin vidgas drönares verksamhetsområde och verksamheten blir mer ostörande.

I Kotka hamn i Mussalö idéstormades 3.3 olika användningsfall för hamnens kommande 5G-testnätverk. Idéerna anknöts till hamnen, hamnoperatörens eller lagrarens fysiska affärsverksamhetsprocesser. Testnätverket siktas tas i bruk i Mussalö Hamn i början på år 2021.

Kloka huvuden slogs samman av över 30 deltagare, vilka huvudsakligen bestod av teknologiföretag samt Traficom 5G momentum -projektets, tullens och hamnens föreståndare.

Workshopen resulterade i över 50 idéer om olika användningsfall, vilka går att testas i hamnens 5G-testnätverk. Idéerna angick mätning av kvaliteten hos 5G-telekommunikationsnätet samt lokalisering, analys, väder, luftkvalitet, områdesövervakning, säkerhet samt person- och godstrafikens övervakning och ledning.

Tillfället ordnades av XAMK:s Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra-Finland -projektet tillsammans med 5G FINLOG -projektet.

 

Läs mer om 5G FINLOG projektet (på finska).

Mer information om Drönarlösningar ska sänka koldioxidutsläppen i Södra-Finland -projektet.