fbpx

Posintra Oy har administrerat Östra Nylands Resesten redan i flera års tid. Nu är det dags för underhåll av den 10-åriga utmärkelsen inom resebranschen. Resestenen kommer att uppgra-deras hos Hailer Oy, ett mjukvaruföretag i Borgå.

Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra vill uppmuntra regionens reseföretag och aktörer inom resebranschen till utvecklingsarbete med moderna verktyg. Staden och utvecklingsbola-get har med Hailer Oy, ett mjukvaruföretag i Borgå, kommit överens om ett samarbete, genom vilket en digital plattform för samarbete inom resebranschen utvecklas.

– Vi vill erbjuda aktörerna inom resebranschen ett behändigt, inkluderande och modernt digitalt verktyg. En plattform som smidigt fungerar som en plats för samutveckling, där olika aktörer till exempel kan skapa gemensamma arbetsutrymmen. Vi vill på detta sätt digitalisera den under fjolåret utvecklade Borgås samarbetsbok för turism, förklarar Sari Myllynen från Borgå stad.

Digitaliseringen har accelererat och intensifierat människors och organisationers verksamhet och gemensamma utvecklingsarbete. Förändringen är kontinuerlig och ingen avmattning finns i sikte. Resetjänsterna produceras för kunder vars behov även de är i förändring och följer sin tid. Aktörerna inom resebranschen och produkterna måste följa denna utveckling.

– Vi ger Resestenen en uppgradering till modern tid. Nästa gång erhålls och delas priset ut på en ny digital plattform. I och med att Resestenen överlåtes till Hailer antyder vi också att de bästa innovationerna ibland föds utanför branschen, säger Topi Haapanen från Posintra.

Digitaliseringen möjliggör morgondagens lösningar. Ett målinriktat samarbete kräver ett smidigt informationsflöde mellan de olika parterna. Den digitala plattform som nu utvecklas bidrar även till att förbättra turismnäringens verksamhetsförutsättningar.

– Vi ser med iver fram emot att utveckla den digitala plattformen för resebranschen i samarbete med Borgå och Posintra. Resestenen som står på vårt skrivbord påminner oss om projektets betydelsefullhet, konstaterar Jaakko Nieminen från Hailer Oy.

Tidigare Östra Nylands Resesten–pristagare är: Varustamo Oy J.L. Runeberg – Rederi Ab J.L. Runeberg (2009), Oy Premier Events Ab (2010), Matkailukonkari Ari Kautto (2011), Malmgård (2012), Nordic Restaurants Oy Bistro & Cafe Sinne (2013), Lovisa Historiska Hus rf (2014), Borgå Turistguider rf (2015), Kiva Cafe Streetfood Bar Quadrum Oy (2016), samt SMAKU Porvoo (2017).

 

Tilläggsuppgifter:

Topi Haapanen, regionutvecklingsdirektör, Posintra Oy
topi.haapanen@posintra.fi, tfn 040 7082 012

Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef, Borgå stad
sari.myllynen@porvoo.fi, tfn 040 706 1200

Jaakko Nieminen, Head of Sales, Hailer Oy
jaakko.nieminen@hailer.com , tfn 040 351 6789