EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

Världen intresserar sig för den höga kompetensnivån och skolsystemet i Finland. Många städer har för respektive område produktifierat färdiga tjänster för...
MoveOn!

MoveOn!

    MoveOn! Projektet MoveOn! tacklar de av coronapandemin orsakade sysselsättningsutmaningarna på två olika sätt: genom coachningsmetoder och genom...
RECOIN

RECOIN

    RECOIN RECOIN-projektets huvudsakliga syfte är att stärka förutsättningarna och beredskapen hos små och medelstora nyländska företag genom att...