Posintra informerar 13.3.2020

TILLSTÄLLNINGAR OCH UTBILDNINGAR INHIBERAS FRAM TILL SLUTET AV APRIL. GÄLLANDE FÖRETAGSRÅDGIVNINGEN REKOMMENDERAR VI FJÄRRTILLTRÄDE FÖR MÖTEN.

Posintra har beslutat att avbryta eller skjuta upp tillställningarna och utbildningarna  fram till 30 april 2020. Beslutet har fattas för att förhindra spridning av coronaviruset som har blivit en pandemi.

I företagsrådgivningen prioriteras fjärranslutningar från och med 16.3. och framåt. Posintra är i kontakt med alla de kunder som redan bokat tid till företagsrådgivning.