fbpx

I slutet av 2017 frågade vi våra kunder och intressentgrupper hur de upplever vår service och tjänsternas olika delområden. Vi ville veta vad kunderna tyckte om våra prestationer: på vilka områden har vi lyckats och var finns det utrymme för förbättring.

Vi skickade ut två Net Promoter® Score-enkäter till kunder som besökt oss under de senaste fem månaderna. De två enkäterna skilde sig åt en aning vad gäller tyngdpunktsområde. Enkäterna fokuserade antingen på företagsrådgivning eller projektarbete. Svarsaktiviteten var hög och vi fick utmärkt feedback som vi kommer att använda som underlag för fortsatt utveckling av verksamheten. Tack för din värdefulla feedback!

Posintras företagsrådgivning har för närvarande ett NPS-index på +72,4, motsvarande siffra för projektarbetet är NPS +66. Vi kommer att mäta vårt rekommendationsindex regelbundet.

Alla som svarat på enkäten deltog i en utlottning av två middagspresentkort till restaurang Zum Beispiel. Vinnarna har meddelats personligen. Grattis!


Logiken bakom NPS

Enkätundersökningen och mätaren Net Promoter® Score används globalt av de främsta företagen och är ett enkelt och välfungerande sätt att mäta kundlojalitet. Enkäten mäter kundnöjdheten och reder ut huruvida kunderna är så nöjda med företaget att de skulle rekommendera det för vänner eller kollegor.

Enkätundersökningen NPS tar reda på detta genom att ställa en enda grundfråga: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera [företag X] till en vän eller en kollega?”

Kunderna ombes ge ett svar på skalan 0–10. Poängsättningen indelas i tre kategorier – “kritiker”, “passiva” och “ambassadörer”, beroende på vad kunderna svarat:

Betyget 0–6: Kritiker

Betyget 7–8: Passiva

Betyget 9–10: Ambassadörer

Mätaren innebär en sträng bedömning av kundnöjdheten, och fungerar så att procentandelen “kritiker” dras av från procentandelen “ambassadörer”, resultatet blir då nettovärdet NPS.

Här kan du läsa mer om undersökningen Net Promoter® Score: http://netpromotersystem.com/about/index.aspx