fbpx

För närvarande, för att förhindra spridning av coronavirus, betjänar vi våra kunder antingen via telefon eller videokonferens.

Vår tidsreservering fungerar normalt på tfn 050 597 3887 (vardagar 9-16) eller info@posintra.fi.

Posintras personals kontaktinformation finns på vår webbplats.

 

Kontaktuppgifter