Posintras intensifierade tjänster

Posintra ger intensifierad rådgivning för företag att lösa svårigheterna gällande coronavirus situationen 

Vi hjälper dig med bl a följande frågor:

  • Vi ger information om lämpliga finansieringskällor för ditt företag samt utnyttjandet av statens olika understödspaket
  • Vi hjälper dig med uppgörandet av kassaflödeskalkyler samt sparrar ditt företag i uppgörandet av överlevnadsplaner
  • Vi hjälper små och medelstora företag samt midcap-företag med ideer, samt att uppgöra och ansöka om Business Finlands förundersöknings- samt utvecklingsfinansiering för att lösa svårigheterna med verksamheten som coronaviruset hämtat med sig
  • Vi sparrar och stöder ditt företag i alla situationer

 

Vänligen kontakta oss, vi är här för att hjälpa dig.

Företagsrådgivning tfn. 050 597 3887 (vardagar kl. 9 – 16), e-post: info@posintra.fi

Mer information och viktiga länkar på vår webbsidor: Posintras företagsradgivningen rullar på trots exceptionella situationen