fbpx

Trots coronavirusepidemin går LUCIA-projektet framåt enligt plan. Inom ramen för projektet har lyckade workshoppar ordnats till stöd för belysningsplaneringen. Tillsammans med Borgåbor och referensgrupper har en gemensam belysningsvision för Västra åstrandens parkområde byggts upp.

Ett år återstår av tiden för LUCIA-projektet. Före utgången av juni 2021 kommer vi att få se konkreta resultat av projektets alla internationella pilotobjekt.

LUCIA-projektets internationella piloter handlar till största delen om förnyelse av befintlig belysning. Pilotobjektet i Borgå avviker från de andra, det är ambitiöst och komplicerat. Samtidigt som projektet avancerar mot sitt mål: smart urban belysning, måste Borgå bygga själva den park där belysningen till slut ska installeras.

Arbetet på Alexandersparken har börjat. Bortforslandet av förorenad mark började i maj 2020. I höst blir det fokus på anskaffning av den belysningsteknologi som planeras för pilotobjektet. Processen för att bygga parken fortsätter med bl.a. stabilisering av området. Efter sommaren berättar vi mer om höstens arbeten.

I höst har Borgå den glädjen och äran att få stå som värd för en träff mellan LUCIA-projektets partner. Det internationella nätverket av projektsakkunniga sammankommer en gång i halvåret. Vid träffarna går man igenom aktuella frågor i anslutning till genomförandet och skapar kontakt mellan städerna. Om coronaepidemin inte ställer till det kommer gruppen att samlas i Borgå i månadsskiftet september-oktober. Då kommer man redan att i terrängen kunna studera hur pilotobjektet i Borgå tar form, i höstens tilltagande mörker.

Utöver partnerträffen står det på programmet att efter sommaren ta del av projektets resultat vid ett gemensamt seminarium. Till detta inbjuds finländska experter på urban belysning och referensgrupper. Mer om detta i nästa blogg.

Hela projektet kan man läsa om på adressen: https://www.lucia-project.eu/

LUCIA projektiblogi Länsiranta Porvoo

 

LUCIA projektiblogi Länsiranta, Porvoo