fbpx

LUCIA

Lighting the Baltic Sea Region, Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting. 

Välkommen till LUCIA-projektbloggen!

Urban utveckling är en skicklighetsgren. Det är demokratiskt ledd visionering och yrkesskicklig planering. Det är en kombination av beslut om markanvändning, arkitektur, geoteknik och investeringar. Det är att identifiera stadsbornas behov och att reagera på dem. Det är förutsättningen för urbant liv.

På denna sida följer vi med anläggningen av en detaljplanenlig gång- och cykelväg längs stranden av Borgå å. Särskild uppmärksamhet kommer vi att fästa vid planeringen och verkställigheten av ledens belysning. Det gör vi eftersom LUCIA-projektet för smart stadsbelysning ligger bakom belysningsinvesteringen. Bekanta dig med hela projektet här.

Parkplanen för Alexandersparken

Parkplanen för Alexandersparken

I Borgåbornas ögon är Åstranden och dess parker de bästa miljöerna för utevistelse och restaurangliv. Borgås egen befolkning tycker alltså om strandparkerna...

läs mer

Hemligheten under ytan

Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel....