fbpx

I TEKNOs Nätverkssammankomst i Borgå den 27.9.2018 gick man in för aktuella nyheter angående social- och hälsovårdsreformen (sote). Borgå stads ställföreträdande utvecklingschef Mervi Makkonen berättade om TEKNOs pågående sote-spetsprojekt för företagare från Borgå och Lovisa. Många företagare var intresserade av att höra, hur projekten påverkar en företagares vardag. Frågor väckte bl.a. ett pilotprojekt om personlig budgetering, vilket enligt nuvarande uppgifter skall pågå ända till slutet av året 2018.

Heli Peltola från Suomen Palvelukoulutus väckte företagarnas intresse för sote-konsortier. Heli faktiskt sporrade företagarna att modigt pröva inrättande av ett konsortium. Heli hade rikligt med goda tips, och med hjälp av dem är det förvisso möjligt att undvika de värsta fallgroparna.

TEKNOs hela hösten varande, fyra delhelheter omfattande nätutbildning startade den 1.10.2018. Det fanns 30 intagningsplatser i utbildningen, och platserna fylldes snabbt. Verkligen många var tvungna att nöja sig med en avbeställd plats. Den sista uppgiften av höstens nätverksutbildning skall returneras just före julen, och utbildningens avslutande evenemang skall ske i samband med TEKNOs slutseminarium den 31.1.2019.

På tisdagen den 9.10.2018 hittar man TEKNO, Seniori365.fi och Teknologialainaamo i Äppelbackens servicecenter i Borgå i evenemanget SeniorSurf, som anordnas av Borgå stad.

I TEKNO-projektet utvecklas utbildning och nätverk, med vilka det främjas hälso- och välfärdsteknologiskt kunnande inom sote-branschen. Med projektet vill man stödja välfärds- och hälsoteknologiskt kunnande hos hälso- och välfärdsbranschens anställda samt enstaka medborgare. Projektets huvudfinansiär är Europeiska socialfonden, och projektets verksamhetstid är 1.3.2017–28.2.2019.