Ett av huvudmålen för projektet TEKNO – smidigt kunnande i hälsa och välfärdsteknologi – är att utveckla utbildningen som ska främja kunnandet i hälso- och välfärdsteknologi inom hälso- och välfärdsbranschen, både för de anställdas och deras klienters väl. En annan viktig uppgift är att stödja nätverken, så att kamratstödet och partnerskapsförhållandena ökar.

Det finns två typer av nätverksträffar. På Teknoträffarna möts yrkeskunniga från social- och hälsovården och startup-företagare. Nätverksträffarna för kamratstöd är planerade för social- och hälsovårdsföretagare.

 

Vårens nätutbildningar startar 15.2.2018 med en närträff i Laurea, Dickursby. Anmäl dig till den avgiftsfria nätutbildningen: https://www.lyyti.fi/reg/teknoverkkokoulutus

Nätutbildningshelheten omfattar följande teman:

  • Hälsoteknologins centrala begrepp & etik
  • Åldersteknologi som stöd för funktionsförmågan
  • Hälso- och välfärdsteknologins praktiska tillämpningar
  • eHealth – Vad är digitalisering i hälsovården – Distansvårdens och -handledningens möjligheter

En yrkesperson eller annan aktör som gått utbildningen får ett så kallat teknikpass, som beskriver den kunskap som erhållits i utbildningen. Passen finns i olika nivåer beroende på vilken kunskap som behövs och på utbildningens bredd. För utbildningarna ansvarar yrkeshögskolan Laurea.

Företagarnas eget nätverksmöte hålls i Posintra torsdagen 1.2.2018. Under kvällen fördjupar vi oss i den kommande social- och hälsovårdsreformen, valfrihet och övervakning. Tillställningen är avsedd för företag som är med i TEKNO-projektet.

Mer information av projektledare Christina Sani, christina.sani@posintra.fi t. 040 5027112