fbpx

Stödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

Se här stödets allmänna villkor Statskontoret – kostnadsstödet  

 

Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020, innan du ansöker det bra att ordna med följande:

1.Kolla om din huvudbransch är stödberättigad Kostnadsstödet – stödberättigade branscher  

2. Gör en kalkyl för att se om ditt företag kan få stöd Kostnadsstödet – räknare  

Innan du gör ansökan kom ihåg dessa:

  1. Meddela ditt kontonummer till beskattaren (om du inte redan gjort det), stödet kan utbetalas bara till det konto som du har anmält till Skatteförvaltningen  
  2. Skaffa nödvändiga uppgifter för ansökan

-försäljningsuppgifter på månadsnivå gällande stöd- samt jämförelsemånaderna (se allmänna direktiv) ifall uppgifterna inte redan anmälts till Skatteförvaltningen medelst månatlig MOMS-anmälan

-uppgifter gällande fasta kostnader(kostnadsbelopp samt -typ tex hyra) för stödmånaderna (se allmänna direktiv) per månad

-uppgifter gällande andra erhållna (beviljade) erättningar eller stöd i anslutning till koronapandemin (stöd eller tex försäkringsersättningar) 

-Statskontoret får företagets övriga ekonomiska- samt löneuppgifter från Skatteförvaltningen samt inkomstregistre

OBS! Man kan inte bifoga bilagor till ansökningen