fbpx

När Erika Englund år 2008 flyttade till Pellinge, anade hon knappast att hon som nyblivet proffs inom beklädnadsbranschen och hustru till en man från skärgården, inom en snar framtid skulle fungera som företagare vid Pellinge bybutik, Söderby-Boden. Sedan dess har familjen utökats med tre barn, och företagsverksamheten har expanderat ytterligare. Familjens barn är automatiskt delaktiga i företagarfamiljens vardag, och därför är det är inte så konstigt att den förstfödda 7-åringen redan förra sommaren provade på eget företagande.

Var och en som har besökt de alltjämt kvarlevande och traditionella bybutikerna ute i skärgården, vet att butiken inte bara är ett ställe där man handlar mat. Den är oftast hela byns hjärta med sina mångsidiga och kundinriktade tilläggstjänster, mittpunkten för socialt umgänge och en rådgivningspunkt där man vägleder såväl sommarstugegäster, utländska turister och tillfälliga resande.

Pellinge bybutik, Söderby-Boden med tillhörande gårdsområde, har under Englunds tid renoverats flitigt och uppdaterats för att möta den moderna kundens behov. Erika strävar ständigt till att hitta nya och lite mera speciella varor till utbudet i sin butik – små inredningsartiklar och presenter, och lite mera sällsynta delikatesser från mindre producenter. Dessutom har Muminprodukterna hört till butikens sortiment  redan från början. Pellinge är ju trots allt Tove Janssons barndomslandskap och den kära sommarön Klovharun ligger precis i närheten.

 

Söderby-Butiken

Pellingin kyläkauppa Söderby-Butiken palvelee sekä saaren pysyviä asukkaita että kesävieraita.

 

Att driva skärgårdsbutiken är givande, men också tungt och ekonomiskt utmanande. Det är ingen lätt sak att forma utbudet så att det på bästa vis betjänar kunderna, är ekonomiskt lönsamt och regelbundet erbjuder nya upplevelser. Inte minst med tanke på de stora säsongvariationerna ute i skärgården. Under fyra julidagar kan man komma upp i samma försäljning som man kanske hade under hela januari månad. Söderby-Boden ska på samma gång betjäna de ca 260 fastboende i Pellinge och tusentals sommargäster och turister som anländer under sommarsäsongen. Som skärgårdsföretagare måste man vara en mångsysslande och innovativ företagare, och ständigt beredd på att pröva något nytt. Under sitt eget Söderby Deli -varumärke saluför Erika en mängd olika säsongsbetonade delikatessprodukter, och i utbudet fanns tidigare även Pellinges egna Rosenkopp-kaffe. Att Erika blev primus motor för den nya äventyrs- och upplevelseprodukten Island Riddles, fick i första hand sin början från ett ekonomiskt behov att utveckla ny företagsverksamhet vid sidan om Söderby-Boden.

När man började fundera kring förslag till en ny verksamhet, utgick man från Pellinges befintliga resurser. Tillsammans med företagarkollegorna begrundade Erika saker som de hörde att besökarna på ön speciellt saknade. Såsom havet och goda fiskrätter, samt möjligheten att vandra vid havsstranden. Yrkesfiskarna Johanna och Jörgen Kellgren, mångsysslaren och vildmarksguiden Lisbeth Forss, och markägare, som i praktiken t.ex. ger tillträde till havet, gick med. Annika Weckman har fungerat som utomstående sparringpartner när man utvecklat den nya verksamheten. Annika är Pellingebo och arbetar som projektchef vid Posintra – hon har tjänat sina sporrar inom flertalet skärgårdsprojekt.

Idén om ett “flyktrumsäventyr” i skärgårdsmiljö började så småningom ta form. Pellinge Island Riddles -äventyrsrutt bygger på Tove Janssons bok ”Hur gick det sen?”. Tove har vandrat längs samma stigar som Island Riddles äventyrarna gör nu. Precis som boken berättar; “från mjölkbutiken klockan fem, ett litet Mumintroll gick hem”. Egentligen så börjar det hela genom en ledtråd på etiketten till en gammaldags lemonadflaska. Från och med det ögonblicket får äventyrarna gnugga sina geniknölar och tryggt navigera rutten genom att följa de tips som finns i boken och guidehäftet. Rutten startar vid Söderby-Butiken.

 

Island Riddles -seikkailureitin lähtöpaikassa yrittäjä Erika Eklund ja Posintran projektipäällikkö Annika Weckman

Pellingin Island Riddles -seikkailureitin lähtöpaikassa yrittäjä Erika Eklund ja Posintran projektipäällikkö Annika Weckman

 

Uppdragen som ska avklaras längs äventyrsbanan har fått positiv feedback från kunderna, de är roliga och uppfinningsrika. Enligt Erika har många äventyrare undrat hur någon kan ha kommit på de här sakerna. Erika har dragit nytta av sin 20 åriga bakgrund inom scouterna både när det gäller ideér och praktiskt genomförande. Erikas äkta make, formgivaren Jon Englund, har också hjälp till med att bygga kontrollerna.

Island Riddles äventyrsrutten är 3,5 km lång och man bör reservera ca 2-2,5 timmar för äventyret. Rutten lämpar sig för både barnfamiljer samt olika vuxen- och barngrupper. Stora grupper delas i mindre grupper om 6-8 personer, som självständigt tar sig igenom rutten. Skol- och lägerskolgrupper bör ha en person över 16 år i varje grupp. Vid behov kan man ordna med hjälpledare, eller om kunden så önskar, en guide som kan berätta mera om Tove Jansson och Pellinge.

 

Erika rakentamassa Island Riddles -seikkailureitin pisteitä.

Island Riddles -seikkailureitin pisteiden rakentamisessa Erika on saanut hyödyntää partiotaustaansa.

 

Svårighetsgraden på rutten varierar beroende på i vilken grad man till exempel vill använda tipshäftet som finns nerpackat i äventyrsryggsäcken. Förutom äventyrstillbehören innehåller ryggsäcken även en skärgårdsinspirerad matsäck, och äventyraren ges möjligheten att avnjuta färsk fisk i den fantastiska skärgården.

Produkten Island Riddles har utvecklats i nära samarbete med Moomin Characters. För att kunna samarbeta med en partner av denna kaliber, har Erika varit tvungen att förvärva licensgivarens förtroende genom långsiktigt, flerårigt arbete. Veckan efter vår intervju väntar man gäster från den internationella Moomin.com webbplatsen, och förutom innehållsleverantörer och flera blogg- och mediagäster, deltar även en expert från japanska Moomin Tours.

Förutom det långsiktiga samarbete med Moomin Characters, har engagemanget bland skärgårdens företag för det gemensamma nya projektet varit av största vikt. Erika anser att företagare borde samarbeta oftare.  Det är dock viktigt att alla från början förbinder sig fullt ut till det gemensamma målet. Företagandet kan inte vara en hobby.

En av de största utmaningarna för en företagare är tidsbrist. Johku-webshop -plattformen med tillhörande Google kalender som introducerades via Posintra projektet, erbjuder företagarna möjligheten till en gemensam kalender och därmed en bättre inblick över sin egen tidsanvändning. I kalendern antecknar man de dagar då en medlem i företagarteamet inte är tillgänglig för den gemensamma Island Riddles produkten. Johku har introducerats brett i Nylandsregionen, och Erika säger att hon är mycket nöjd med Johkus funktioner, till exempel korsförsäljning. Det är också enkelt att bygga på med tilläggsförsäljning, och dessutom har prissättningsverktyget visat sig vara mycket flexibelt.

Eftersom Erika är en idérik innovatör, är hon nu angelägen om att utveckla ett digitalt äventyrsprogram som redan har testats av skolgrupper, och införliva det med Island Riddles. Applikationen som riktar sig till barn kombinerar på ett välbekant sätt verkliga erfarenheter i ett mobilspel, och skapar en digital och kollektiv spel- och lärupplevelse. Medan man spelar med kompisar lär man sig obemärkt mera om skärgårdslivet, både historia och nutid.

Vid mötets slut vill Erika vill återigen betona att vi genom samarbete verkligen är mer. Genom att öppet utbyta idéer, lära oss tillsammans och genom att rekommendera varandras tjänster, blir det slutliga resultatet bättre för alla involverade. Kunden ser destinationerna som en helhet. Man besöker Borgå och skärgården under en begränsad tid, och vill veta vilka upplevelser regionen erbjuder. För kunden förefaller det sig alltså naturligt att även företagarna informerar om varandras tjänster. En företagares framgång är inte bort från den andra, utan den stöder hela regionens framgång. I Pellinge är man redan på rätt spår med samarbetet, och som resultat kan man bland annat notera Pellinges gemensamma webbsida www.visitpellinge.fi.

För mer information om Island Riddles äventyrsrutt, besök  Island Riddles -hemsida

För mer information om Johku webbshop, besök Johku webbsidor

 

Under hösten 2018 kommer Posintra att ordna ett kostnadsfritt infotillfälle för nejdens företagare. Infotillfället presenterar webbhandel och speciellt Johku.  Mer information om tillfället hittas senast under augusti månad på Posintras webbsida.