Utvecklingsföretaget Posintra och Careeria erbjuder individuell coachning för att stödja dem som under coronatiden inte har jobb. Samtidigt utvecklar man en kundorienterad coachningsmodell och skapar ett nära samarbete mellan aktörer i regionen.

Coronan överraskade alla, men en del har drabbats mer än andra. För många har pandemin inneburit att lära sig nya sätt att arbeta, men för vissa har jobben helt försvunnit.

– Arbetslösheten är alltid bekymrande, men i och med coronan kan den förknippas med nya typer av rädslor och oro. Ingen kan i nuläget förutse de ekonomiska konsekvenserna, och denna osäkerhet sätter också sin prägel på jobbsökandet, säger projektledare Minna Kajaste från Posintra. – Naturligtvis upplever vissa också tvångsstoppet som en möjlighet.

För den här situationen erbjuder Posintra och Careeria stöd genom individuell coachning, i samarbete med andra aktörer i regionen. Coachningen tillhandahålls inom ramen för projektet MoveOn!, som pågår till januari 2022. Det går bra och är även önskvärt att direkt ta kontakt, men det går också bra under hela projektperioden.

– Om du nyligen har blivit arbetslös är du välkommen att kontakta oss med låg tröskel. Individuell coachning har visat sig ha en stödjande effekt på jobbsökningen och att hitta en ny riktning, eftersom att betrakta sin situation och saker genom en utomståendes ögon alltid hjälper att uppfatta saker ur en annan vinkel, påpekar Kajaste.

 

Med kunden i centrum och ett tätt nätverk som mål

Posintra och Careeria erbjuder som tilläggsgrund till coachningen sin kunskap om näringsliv och utbildning. Vid det på distans hållna mötet går man igenom den sökandes situation och önskemål och funderar över de följande stegen på arbetsstigen.

Förutom coachningsmöten utvecklar man inom projektet MoveOn! själva coachningsprocesserna till att bli digitala, enligt tidens krav. Samtidigt skapas en gemensam modell för kundorienterad coachning för att främja sysselsättningen i Borgå. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Borgå stad fungerar som medfinansiär.

– Det görs redan nu ett fint jobb med sysselsättningscoachning i Borgå. Syftet med projektet MoveOn! är att tillsammans skapa en coachningsmodell som i samband med kommunförsöket med sysselsättningen konsoliderar nätverket, säger Kajaste.

 

Behöver du sparring i din jobbsökning eller med att hitta en ny riktning? Läs mer och anmäl dig med:

 

Läs mer och anmäl dig med

 

Mera information:

Projektchef Minna Kajaste, tfn. 050 5280 119 eller minna.kajaste@posintra.fi

Posintra Oy logo     Vipuvoimaa-EU-2014-2020