fbpx
Borgå stad öppnar på våren en koncepttävling där staden söker tjänsteproducenter till Västra åstrandens södra område vid Borgå å

 

Staden och utvecklingsbolaget Posintra presenterar koncepttävlingens objektområde och möjligheter som detaljplanen öppnar på ett öppet informations- och diskussionsmöte som hålls i Konstfabriken torsdagen den 31 januari kl. 17–20. Det är fritt inträde till informationsmötet och alla aktörer och tjänsteproducenter som intresserar sig för Västra åstranden i Borgå är välkomna.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon.

På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.

Vid mötet uppmuntrar arkitekt Jari Huhtaniemi från stadsmiljösektorn i Helsingfors utvecklingsarbetet i Borgå. Han har bland annat varit med om i utvecklingsprojektet för Ärtholmen som började år 2009 och som syftade till ett etappvist ombyggande av ett industri- och lagerområde till en plats med flera turist- och fritidstjänster. I samarbete med europeiska hamnstäder, staten, stadens sektorer och lokala aktörer skapade man ett dragningskraftigt strandområde som har blivit känt bland annat genom den allmänna bastun Löyly och festivalområdet Ärtholmsstranden.

Deltagandet är gratis men förhandsanmälan behövs.

Se programmet och kom med!