Kustnät – Nätverksmässigt företagande i skärgården, fortsättningsprojekt

Rannikkoverkko-hanke. Kuva: Porvoo

Kustnät – Nätverksmässigt företagande i skärgården, fortsättningsprojekt

Projektet stödde företagare och föreningar genom att erbjuda konkret nätverkssamarbete där målsättningen är ett ökat antal besökare och kunder. Projektet stödde även skärgårdens företagare i prissättning, paketering och produkttestning.

Projektet arrangerade en nationellt och internationellt intressant utställning som stilrent och modernt lyfte fram skärgårdsområdets kultur och natur i temats kontext. Därtill bidrog projektet till att öka målområdets marknadsföring.

Projektet uppdaterade Östra Nylands skärgårdsprogram. Målsättningen var att skapa konkreta riktlinjer för skärgårdsområdets utveckling.

Projektets huvudfinansiär var Nylands förbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektets verksamhetstid var 1.6.2014- 28.2.2015. Projektets totalbudget var 107 100 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 16, 2017