BIITTI – Företagsteamen i Nyland

BIITTI – Företagsteamen i Nyland

hävkraft_ SVESR_SV

”BIITTI – Företagsteamen i Nyland” -projektet utökar tillväxtföretagen i Nyland. BIITTI -projektet utvecklar en strategi för ekosystem åt företagstjänsterna i nejden, och skapar ett nytt konkret koncept för tillväxtföretagen. BIITTI-projektet diversifierar företagsstrukturen i Nyland, och skapar affärsverksamhet med högt mervärde, genom att vidareutveckla tillväxtdugliga och -villiga företag. Detta förverkligas i närteam och från tre olika profiltemans synvinklar: den nya digitaliseringen, innovativa investeringar, samt service- och produktionskedjor med goda utvecklingsutsikter.

Projektet genomförs av tre nyländska utvecklingsbolag: Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab, Posintra Oy och Novago Företagsutveckling Ab, Projektmedarbetarna samlar ihop totalt fem företagsgrupper, med sammanlagt 60-85 deltagarföretag. Företagens målsättning är att generera tillväxt och mervärde för verksamheten. Teamen som deltar utformas av regionala Närteam samt Profilteam, vilka klassas in i enlighet med utgångspunkten för utveckling. Det multidimensionella teamarbetet skapar tillväxt och en utvecklingsplattform för företag som söker internationalisering, genom att i regionala eller temainriktade team fokusera på uppbyggande av den egna tillväxtstigen.

BIITTI-projektet finansieras i huvudsak, genom ett finansieringsbeslut som Nylands förbund gjort, av Strukturfonden i Finland inom delprogrammet Hållbar tillväxt och arbete 2014-2020. Projektet förverkligas under tiden 1.9.2016-31.5.2019. Projektets helhetsbudget är 832 800 €. Tilläggsinformation om projektet ger Ari Perälä.

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

juni 30, 2019

Färdigheter

Upplagt på

juni 30, 2019