fbpx

De äldre bor allt längre hemma eller i hemliknande förhållanden med utnyttjande av hemtjänstens olika serviceformer. Många utmaningar är emellertid förknippade med hemmaboendet. Dessa kartlades vid presentationen av projektet TEKNO i Lovisas servicehus Esplanade i slutet av mars. I evenemanget deltog de som bor i huset samt seniorer i området som deltar i husets dagverksamhet. För dem presenterades bland annat olika teknologiska hjälpmedel tillsammans med det lokala hemvårdsbolaget J & L Help Care, som deltar i projektet. Mest funderingar hade deltagarna kring säkerhetsrelaterade frågor.

Inom ramen för TEKNO-projektets Hemvård 2.0 -kampanj samlar vi hela året feedback, observationer och tankar kring utmaningarna i att klara sig hemma. Anonyma synpunkter kan skickas in av såväl klienter och seniorerna själva som deras närstående, anställda inom vården och företagare i branschen. Målet är att sammanställa berättelserna för att få kunskap på gräsrotsnivå om vad som känns besvärligast i hemmaboendet.  Feedback samlas in under hela 2018 och sina tankar kan man anonymt dela med sig av på adressen Teknoprojekt/hemvård 2.0. 

Huvudproducent för TEKNO-projektet är yrkeshögskolan Laurea och som delproducenter fungerar Posintra Oy, Upgraded och Vantaan Invalidit. Mer information om projektet finns på våra sidor.