Efter sportlovsveckan i södra Finland samlades vi måndagen 26.2 i Domprostgården i Borgå för att höra ett aktuellt ärende gällande spelreglerna i EU:s nya dataskyddsförordning och förberedelser inför dem.

Posintra ordnade för företagare i regionen ett avgiftsfritt infotillfälle, där utbildaren var Senior Associate, Advokat Petteri Günther från Lexia Helsingfors. På plats var cirka 70 åhörare. I utbildningen behandlades på en kort tid alla de viktigaste sakerna som gäller den nya dataskyddsförordningen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) träder i kraft 25.5.2018, och den medför en mängd reformer som förbättrar individens möjligheter att bestämma om sina egna personuppgifter. Förordningen skärper också den registeransvariges ansvar som behandlare av personuppgifter. Dataskyddsförordningen tillämpas i princip på all behandling av personuppgifter, vare sig det är frågan om en privat eller offentlig aktör.

Advokat Peter Günthers utbildningsmaterial kan du ladda ner via länken nedan.

 

GDPR utbildningsmaterial

 

Tack till alla som deltog!

 

GDPR-koulutus 26.2.18 Tuomiorovastin pappila, Porvoo

GDPR-koulutus 26.2.18 Tuomiorovastin pappila, Porvoo