Vi erbjuder företagare rådgivning via tidsreservering tills vidare per telefon eller e-post. I samband med tidsreserveringen förhandlar vi från fall till fall med företagaren om möjligheten till fjärrkonferens.

Vi tillhandahåller hjälp i ekonomiska, finansiella och personalfrågor samt i olika förändringar och utveckling av ditt företag. Kontakta oss gärna! Tfn. 050  597 3887, info@posintra.fi, vardagar kl. 9 – 16.

 

Vi har sammanställt några användbara länkar här, vi uppdaterar sidan ständigt:

STATSKONTORET – kostnadsstöd till företag

ARBETS OCH NÄRINGSMINISTERIET – anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

STÖD TILL RESTAURANGBRANSCHEN Gottgörelse för verksamhetsbegränsning och stöd för återanställning

FÖRETAGARNA   – informationspaket för företagare

FINNVERA – företagens finansieringsbehov

NTM-CENTRAL – coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag

NTM-CENTRAL – finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. OBS! NTM-centralens ansökan om coronafinansiering slutade den 8 juni 2020

BUSINESS FINLAND  – utvecklingsfinansiering vid interferenssituationer. OBS! Ansökan slutade den 8 juni 2020

SKATTEFÖRVALTNINGEN  – dagliga instruktioner, t.ex. om förskatt

TE-TJÄNSTER – permittering, startpeng, utkomstskydd för företagare, ändringar i arbetsavtalslagen om uppsägning

KELA  – situationens påverkan på tjänster, behandling och förmåner

ARBETSHÄLSOINSTITUTET  – riktlinjer för arbetsplatsen till att förebygga en virusepidemi

 

Vi övervakar ständigt situationens utveckling och delar också information på Posintras sociala medier.