fbpx

Vid den av Navigatorn, Haaga-Helia yrkeshögskolans PALKO-projektet och Posintra tillsammans arrangerade Företagarkvällen den 24.4.2019, erbjöds ett kompakt men innehållsrikt informationspaket om företagande.

Vid evenemanget behandlades vad som krävs av företagande, när man har möjligheten att pröva på det, vad man ska ta i beaktande och vilka olika typer av företagande det finns.

Evenemanget organiserades på begäran av ungdomarna och som värd fungerade Posintras Peter Backman.

Som talare under kvällen fungerade Posintras företagsrådgivare Jutta Westerlund, Annika Broberg från TE-byrån, Saara Suomäki (på pilden), verksamhetsledare får Porvoon seudun 4H-yhdistys, Eezys representant Johanna Setänen, Johanna Backman, representant Östnylands Andelsbank och Mika Laine från Borgå företagare.

 

Företagare redan som 13-åring

Inom 4H-föreningen kan man pröva på företagande redan som 13-åring. 4H-företagandet räknas som hobbyverksamhet, genom vilken man kan pröva på att starta ett företag och fungera som företagare. Man kan till exempel sysselsätta sig själv under sommaren.

Man kan lära sig mer om 4H-företagande på en kurs som organiseras i Borgå den 13.5. och 15.5. Se mer info på www.porvoo.4h.fi/nuorille.

Som 15-åring kan man bli lättföretagare, bland annat med hjälp av tjänsten Eezy.

Som lättföretagare kan du fokusera på det du är bäst på, och överlåta pappersarbetet och ifyllningen av formulär till proffsen. Lättföretagarskap passar både som huvud- och deltidsarbete.

OP-Lättföretagare – företagarskap är riktat till över 18 år fyllda.

 

Allt har sin början i en idé

Man behöver inte ensam bry sitt huvud gällande etablerandet av ett företag. Hjälp finns att få från bland annat Posintra och TE-byrån.

Posintra erbjuder 1 till 3 kostnadsfria personliga möten, där man bland annat testar din affärsidé, gör beräkningar och utreder licens- och finansieringsfrågor.

Innan man registrerar ett företag bör man också ansöka om startpenning, vilken uppgår till cirka 700 euro per månad, och kan erhållas i sex eller 12 månader. Startpeng söks hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och förutsätter att företagandet sker på heltid och verksamheten är fortlöpande.

 

Ytterligare information om företagande:

https://www.posintra.fi/tjanster

oma.yrityssuomi.fi

www.perustayritys.fi

porvoo.4h.fi

op-kevytyrittaja.fi

www.eezy.fi

Porvoon yrittäjät