fbpx

Det internationella SME2GO-projektet i samarbete med Västerås Science Park möjliggjorde i mars en nätverksresa till Food Valley och Rizhao National Forest Park i den kinesiska provinsen Shandong.

Resan var avsedd för finländska och svenska företag som producerar smarta urbanteknologiska lösningar inom ramen för SME2GO-projektet. Målet var att erbjuda små och medelstora företag en bättre uppfattning om vilka utmaningarna och möjligheterna är i provinser och städer utanför de egentliga storstäderna (megacities) genom att träffa lokala beslutsfattare och företag. I resan deltog sammanlagt sex företag.

För små och medelstora företag var den största behållningen av resan att kunna bilda sig en uppfattning om de möjligheter och utmaningar Kina erbjuder samt att träffa beslutsfattare och företagsrepresentanter ansikte mot ansikte. De nya Kinakontakterna antas vara till nytta för företagen i försöken att få i gång export till Kina.

Under den fem dagar långa Kinaresan bekantade sig deltagarna med ledningen för staden Weifang och med regionens Food Valley -utvecklingsprojekt och Weifang High-Tech Zone. Den enorma, 120 kvadratkilometer stora Food Valley erbjuder möjligheter också för finländska företag som tillverkar livsmedels- och cleantech-teknologi. Av High-Tech -zonens företag levererar många komponenter och produkter till internationella varumärken som Samsung, Microsoft, Nokia och LG.

Under resan bekantade sig deltagarna också med staden Zhucheng och en underleverantör som tillverkar stolar för Ikea. Ett företag ingick samarbetsavtal med denna stoltillverkare. I staden Rizhao träffade vi stadens ledning och de personer som ansvarar för utveckling. Staden Rizhao har en vilja att hitta gemensamma utvecklingsprojekt och de är intresserade bland annat av hur avloppsvatten renas i de nordiska länderna och av trähusbygge. Några företag hittade en lokal motpart för fortsatta diskussioner.

Som representanter för företagen från de två länder som deltog i delegationen mottog Posintra Oy och Västerås Science Park diplom över sina insatser för att åstadkomma samarbete mellan projektföretagen och städerna Weifang och Rizhao. Värdorganisationerna kommer att få detaljerade uppgifter om de finländska företag vilkas kunnande bedöms lämpa sig för de behov som konstaterats under resan.

Det internationella SME2Go-projektet utvecklar konkurrenskraften för finländska, svenska och estniska små och medelstora företag som fokuserar på smart city –lösningar. Detta ska uppnås genom att stärka deras beredskap och kunnande för att ge sig ut på nya målmarknader. Smart city -lösningar handlar ofta om högteknologiska lösningar i nya, växande branscher. Målmarknaderna ligger som regel i tredje land utanför EU.

Mer information: Matti Herlevi, Posintra Oy, matti.herlevi@posintra.fi,  t.+358 40 543 8349