fbpx

Borgåföretaget Kultapalat Oy är Finlands första kedjeföretag inom familjedagvård

En solig onsdag den 3.6 var det festlig stämning på Posintra. Då undertecknades ett företagsavtal och Finlands första franchising kedja inom familjedagvård, Kultapalat Oy, skapades.

Mamman till företagsidén, företagaren Jenny Salo (till vänster på bilden) och hennes första avtalsföretagare Jenni-Mari Bergman (till höger på bilden) börjar nu lotsa kedjan som pionjärer med hjälp av företagsmentorn Nina Laine-Haaja från Östra Nylands företagsmentorer (i mitten på bilden).

 

Kultapalat Oy Yrittäjä Jenni Salo,

 

Jenny Salos egen företagshistoria börjar med ett företagsrådgivningsbesök på Posintra i december 2017.

– Jenny började som familjedagvårdare med en enskild firma. Verksamheten ändrades till aktiebolag hösten 2019 berättar företagsrådgivaren Peter Backman från Posintra.

– Jenny började i ett tidigt skede prata om sin dröm. Hennes vision var att erbjuda privat familjedagvård åt fler familjer. Dessutom ville hon leda och utveckla sitt företag självständigt. Hon började därför medvetet utreda frågor med myndigheter och Borgå stad. Dessutom utbildade hon sej ytterligare, fortsätter Backman.

 

En vision om världens bästa småbarnspedagogik

– idén till ett kedjeföretag fick jag när jag jobbade som familjedagvårdare i Borgå, berättar företagare Jenny Salo.

– Jag såg, hur varje barn är speciella och hur jag med min närvaro kan påverka deras barndom genom att visa att jag bryr mej. Jag förstod också hur viktigt samarbetet med föräldrarna är. När vi tillsammans lyckas, ger vi barnet den allra viktigaste gåvan, en bra småbarnspedagogik.

Familjedagvården är meningsfullt arbete och enligt mej förtjänar yrket en förnyelse konstaterar Salo.

Som stöd i kedjeföretagandet hittades Nina Laine-Haaja från Östra Nylands företagsmentorer som har starkt kunnande i kedjeföretagandet. Nina har haft en central roll i planeringen av Kultapalat Oy:s franchising verksamhet.

En Borgå baserad franchisingkedja har fötts

Som första avtalsföretagare i Kultapalat-kedjan utvaldes Jenni-Mari Bergman som börjar sin verksamhet i Vårberga i Borgå.

– Under pilotperioden fick jag många nya tankar och jag upplevde piloteringen som motiverande, berättar Bergman. – Jag fick nya infallsvinklar beträffande samarbete och förstår nu intressegruppernas betydelse i arbetet. Jag förväntar mej en inspirerande höst, fortsätter hon.

 

Kultapalat Oy_Yrittäjät Salo & Bergman

 

Nina Laine-Haaja från Östra Nylands företagsmentorer tillönskar den nya kedjan lycka och framgång. – Detta har varit en underbar arbetsprocess. Jag uppskattar Jenny Salos energi. Hon har med passion och medvetenhet samt planmässighet fört processen framåt mot ett förverkligande, konstaterar Laine-Haaja.

 

Vad betyder franchising?

Franchising betyder en sådan affärsverksamhetsmodell som definierats av frachising givaren.

Franchising baserar sig på två juridiskt och ekonomiskt självständiga företags – franchising-givarens och franchising-tagarens- långsiktiga avtalsbaserade samarbete. I samarbetet överför franchising-givaren mot ett ekonomiskt vederlag rättigheten åt franchising-tagaren att på vissa på förhand bestämda områden eller ställen använda det affärskoncept som givaren tillhandahåller.