fbpx

Samarbetet mellan ett företag och en läroanstalt innebär i bästa fall proaktiv rekrytering och marknadsföring. Det erbjuder nya perspektiv och forskningsdata.

I värsta fall innebär det slöseri med tid. – Visst hör man skräckhistorier om företag som av den studerande fått något helt annat än vad som varit väntat, men det är säkert ganska sällsynt, menar William Roberts, kvalitetschef hos Porvoon Autopalvelu. – Vi har varit mycket glada och nöjda. Jag ser enbart positiva aspekter i samarbetet med läroanstalter, Roberts konstaterar.

Porvoon Autopalvelu

 

Den studerande kan föreslå serviceförbättringar

Porvoon Autopalvelu inledde förra hösten ett examensarbetesprojekt med Matti Ropponen, som studerar vid Laurea.

– Posintras företagsutvecklare Ari Långsjö föreslog samarbetet, vid en för oss mycket lämplig tidpunkt, säger Roberts.

Bilhandeln har förändrats radikalt. Människor besöker inte såsom tidigare affärerna för att titta sig omkring, utan bekantar sig med bilarna på nätet. Bilhandelns uppgift är främst att slutföra affären.

Den hårda konkurrensen i Borgå utgör sin egen utmaning.

– Bilhandeln är verkligen koncentrerad till Borgå, förklarar Roberts. – Som liten aktör är kundbetjäningen det område där vi kan utmärka oss och lyckas.

Ropponen, som är hemma från en annan ort, fick i uppdrag att utföra en Mystery Shopping-undersökning. Syftet var att undersöka konkurrenternas verksamhet och ta fram goda idéer för Porvoon Autopalvelu.

 

Nyckeln till framgångsrikt samarbete: tydliga mål

Företaget kan erbjuda även ett mindre utvecklingsbehov som ämne för den studerandes examensarbete. Huruvida man uppnår ett framgångsrikt samarbete med den studerande eller inte, beror naturligtvis på den studerande men även på företaget.

Enligt Roberts bör företaget som första åtgärd sätta tydliga mål och ha en vision om vad man vill uppnå genom studentarbetet.

– Det är av största vikt att kommunicera målen till den studerande på ett tydligt sätt. I början kräver det mer kommunikation. Tillsammans med Ropponen skapade vi ett frågeformulär som godkändes av skolan och av oss. På det här sättet såg vi till att den studerande visste vad vi förväntade oss.

Tydligheten är viktig också för den studerande. – Företaget och den studerande bör ha ett mål för arbetet och genomförandet så att båda parter är införstådda med dess tidtabell och slutresultat. Målen och slutprodukten bör vara genomtänkta och tydligt definierade, säger Ropponen.

 

Fräscht perspektiv från många håll

Samarbetet mellan Porvoon Autopalvelu och Ropponen gynnade båda parter.

– Vi fick flera utvecklingsidéer som vi planerar att ta i bruk omedelbart. Ropponen hittade svaren på exakt de frågor vi önskade, säger Roberts.

– För mig var det av stor betydelse att jag kunde göra mitt examensarbete om ett ämne och ett företag som intresserar mig. Porvoon Autopalvelu var ett utmärkt företag för projektet eftersom de har en tydlig önskan om att växa som företag och förbättra sin servicenivå, säger Ropponen.

Samarbetet förde förutom av Ropponen med sig nya perspektiv även ifrån Laurea och Posintra.

– Presentation av examensarbetet hölls faktiskt i Posintras lokaler. Två representanter från Posintra närvarade, vi fick goda förslag av dem. Det är värdefullt att få synpunkter från olika håll. Vi har vår egen uppfattning, och andra ser saker annorlunda, förklarar Roberts.

– Nu är det upp till oss att avgöra hur vi använder oss av resultaten av examensarbetet. Under coronaepidemin finns det gott om tid att finslipa försäljningsprocesserna.

 

Företagssamarbetet hämtar arbetslivet närmare studerandena

Företagssamarbetet hämtar arbetslivet närmare studerandena och lär dem om arbetslivet och dess krav. De studerande kan också via samarbetet hitta en arbets- eller praktikplats.

Det är inte alltid lätt att hitta ett företag att samarbeta med.

– Det är inte lätt att hitta samarbetsföretag för examensarbeten, även om det erbjuder företagen kostnadsfri hjälp, säger Roberts.

Han vet vad han talar om. Han har under sitt liv utfört två examensarbeten, varav det ena var för Porvoon Autopalvelu.

– Genom samarbetet lärde jag mig mer om företaget, lärde känna branschen och skapade kontakter. Företagssamarbetet kan ändra riktningen på livet. Det kändes bra att nu kunna erbjuda den här möjligheten till ytterligare en studerande.