fbpx
Laddar Karta...

Päivämäärä/Aika
31/01/2019
17:00 - 20:00

Paikka
Taidetehdas

Tapahtumatyyppi


Bygg drömmarnas Borgå tillsammans med oss!

Borgå stad öppnar på våren en koncepttävling där staden söker tjänsteproducenter till Västra åstrandens södra område vid Borgå å.

 

Staden och utvecklingsbolaget Posintra presenterar koncepttävlingens objektområde och möjligheter som detaljplanen öppnar på ett öppet informations- och diskussionsmöte som hålls i Konstfabriken torsdagen den 31 januari kl. 17–20. Det är fritt inträde till informationsmötet och alla aktörer och tjänsteproducenter som intresserar sig för Västra åstranden i Borgå är välkomna.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon.

På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.

Vid mötet uppmuntrar arkitekt Jari Huhtaniemi från stadsmiljösektorn i Helsingfors utvecklingsarbetet i Borgå. Han har bland annat varit med om i utvecklingsprojektet för Ärtholmen som började år 2009 och som syftade till ett etappvist ombyggande av ett industri- och lagerområde till en plats med flera turist- och fritidstjänster. I samarbete med europeiska hamnstäder, staten, stadens sektorer och lokala aktörer skapade man ett dragningskraftigt strandområde som har blivit känt bland annat genom den allmänna bastun Löyly och festivalområdet Ärtholmsstranden.

Anmälningen har avslutat

 

Kaffeservering från kl. 17, programmet börjar kl. 17.15

 

Välkommen

Borgå ås västra strand i Drömmarnas Borgå

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad

 

Case Ärtholmen

Området har fått sin egen karaktär genom turist- och fritidstjänster

Arkitekt Jari Huhtaniemi, stadsmiljösektorn, Helsingfors

 

Målen för planen blir verklighet

Områdets möjligheter presenteras

Stadsplaneringschef Dan Mollgren samt planläggarna Anne Rihtniemi-Rauh och Pekka Mikkola, Borgå stad

 

Axplock ur utvecklingen av områdets infrastruktur

Belysningen ger en särprägel!

Områdesutvecklingsdirektör Topi Haapanen, Posintra Oy

 

Låt idéerna tävla mot varann

Information om hur koncepttävlingen har beretts och hur den kommer att genomföras

Tomtchef Pekka Söyrilä, Borgå stad

 

Gemensam diskussion

Publikens tankar

 

Konceptkliniker

Efter anföranden och den gemensamma diskussionen cirka kl. 19 finns det möjlighet till informell diskussion med företrädare för Borgå stad.

 

Reservation för ändringar i programmet, ett begränsat antal platser.

 

Mera information:

– biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad, tfn 019 520 2221

– områdesutvecklingschef Topi Haapanen, Posintra Oy, tfn 040 708 2012, topi.haapanen@posintra.fi

 

 

Laddar Karta...

Päivämäärä/Aika
31/01/2019
17:00 - 20:00

Paikka
Taidetehdas

Tapahtumatyyppi


Bygg drömmarnas Borgå tillsammans med oss!

Borgå stad öppnar på våren en koncepttävling där staden söker tjänsteproducenter till Västra åstrandens södra område vid Borgå å.

 

Staden och utvecklingsbolaget Posintra presenterar koncepttävlingens objektområde och möjligheter som detaljplanen öppnar på ett öppet informations- och diskussionsmöte som hålls i Konstfabriken torsdagen den 31 januari kl. 17–20. Det är fritt inträde till informationsmötet och alla aktörer och tjänsteproducenter som intresserar sig för Västra åstranden i Borgå är välkomna.

För området har det hösten 2018 godkänts en ny detaljplan – Västra åstranden, stranden för kultur och fritid. Planen möjliggör placeringen av mångsidiga tjänster på området som sträcker sig från omgivningen av Alexandersgatans bro och följer åns västra strand mot Kokon.

På området kan det till exempel finnas småbåtsvarvtjänster, en ny gästhamn, ett slalomcenter samt ett antal övriga turist- och fritidstjänster. Bredvid området finns bland annat kultur- och kongresscentret Konstfabriken samt boende i en modern trästad.

Vid mötet uppmuntrar arkitekt Jari Huhtaniemi från stadsmiljösektorn i Helsingfors utvecklingsarbetet i Borgå. Han har bland annat varit med om i utvecklingsprojektet för Ärtholmen som började år 2009 och som syftade till ett etappvist ombyggande av ett industri- och lagerområde till en plats med flera turist- och fritidstjänster. I samarbete med europeiska hamnstäder, staten, stadens sektorer och lokala aktörer skapade man ett dragningskraftigt strandområde som har blivit känt bland annat genom den allmänna bastun Löyly och festivalområdet Ärtholmsstranden.

Anmälningen har avslutat

 

Kaffeservering från kl. 17, programmet börjar kl. 17.15

 

Välkommen

Borgå ås västra strand i Drömmarnas Borgå

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad

 

Case Ärtholmen

Området har fått sin egen karaktär genom turist- och fritidstjänster

Arkitekt Jari Huhtaniemi, stadsmiljösektorn, Helsingfors

 

Målen för planen blir verklighet

Områdets möjligheter presenteras

Stadsplaneringschef Dan Mollgren samt planläggarna Anne Rihtniemi-Rauh och Pekka Mikkola, Borgå stad

 

Axplock ur utvecklingen av områdets infrastruktur

Belysningen ger en särprägel!

Områdesutvecklingsdirektör Topi Haapanen, Posintra Oy

 

Låt idéerna tävla mot varann

Information om hur koncepttävlingen har beretts och hur den kommer att genomföras

Tomtchef Pekka Söyrilä, Borgå stad

 

Gemensam diskussion

Publikens tankar

 

Konceptkliniker

Efter anföranden och den gemensamma diskussionen cirka kl. 19 finns det möjlighet till informell diskussion med företrädare för Borgå stad.

 

Reservation för ändringar i programmet, ett begränsat antal platser.

 

Mera information:

– biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, Borgå stad, tfn 019 520 2221

– områdesutvecklingschef Topi Haapanen, Posintra Oy, tfn 040 708 2012, topi.haapanen@posintra.fi