Huima-projektet publicerade en energiguide ”Energiguide för företag”.

Utred om din verksamhet har energibesparingspotential.

 

Ladda ner guiden här: Energiguide