fbpx

Tillsammans är vi starka. Fördelarna med nätverkande framgick tydligt när Posintra i slutet av augusti bjöd in representanter för Yrkesinstitutet Lappia och Digipolis Oy, utvecklingsföretag för Kemi-Torneå-regionen, att besöka Lovisa och Borgå. Vid mötet deltog också Borgå och Lovisa städer, Woodpolis, Edupoli, NTM-centralerna i Kajanaland och Norra Österbotten, Traditionscentrum Kuggom och PuuSuomi-nätverket. Företagens synvinkel presenterades av Timberpoint Oy, CLT Plant Oy, Rakennusvarma Oy och Oy The Federations Stevedore in Lovisa Ab. Läs mer om besöket i Puumies-tidskriftens artikel nedan, som du i sin helhet hittar här.

 

Puumies-lehti, artikkeli puurantamisen kehittämistapaamisesta