Posintra fungerar som nyföretagscentrum i Östra Nyland och ger kostnadsfri rådgivning till personer som planerar att starta företag i Borgå och Lappträsk. Finlands nyföretagscentrum besöks årligen av cirka 16 000 blivande företagare, av vilka nästan hälften grundar ett företag.

Framgången av nyföretagscentrumens rådgivande arbete mäts genom en kontinuerligt utförd kundnöjdhetsenkät. Kunderna frågas samtidigt om deras vilja att rekommendera servicen, dvs hur sannolikt de skulle rekommendera nyföretagsrådgivningen till sina vänner eller kollegor.

Rekommendationsindex, eller NPS®️, anses allmänt vara ett av de mest effektiva sätten att mäta kundnöjdhet. NPS uttrycks som ett numeriskt värde på en skala mellan -100 och 100. Resultatet är negativt om företaget har fler kritiker än ambassadörer och positivt om situationen är den motsatta. Man anser generellt att ett positivt NPS-värde är bra och över 50 redan är utmärkt.

Posintras rådgivning för nyföretagare rekommenderas

Posintras kundnöjdhetsenkät gällande nyföretagsrådgivningen genomfördes mellan 5/2020 och 5/2021. NPS-värdet var 80, vilket är utmärkt. Kundernas respons om att 95 procent kände att företagsrådgivaren hade lyssnat på dem och 85 procent efter rådgivningen visste hur de skulle gå vidare med sitt ärende var också det glädjande. Posintras nyföretagsrådgivare gavs det allmänna betyget (genomsnittet) 4,5 / 5 poäng.

– Det är verkligen viktigt att få respons gällande rådgivningsarbetet så att vi kan utveckla våra tjänster och betjäna våra kunder ännu bättre. Allt ris och ros är välkommet, konstaterar Peter Backman, nyföretagsrådgivare hos Posintra, och tackar kunderna för responsen.

Funderar du på företagande? – Bekanta dig med Posintras rådgivning för startande företagare och kontakta oss gärna.

 

Hjälp i början av företagarens bana

 

Har du en affärsidé? – Testa din idé hos Nyföretagscentrets rådgivare