fbpx

Planeringen av belysningen för den nya lättrafikleden på Västra åstranden i Borgå görs i samråd med invånarna. Ramboll Finland Oy, som ansvarar för planeringsarbetet, samlade vid Borgå ljus-evenemanget i februari in borgåbornas synpunkter. Nu fortsätter arbetet i visionworkshop.

Visionworkshop är en del av utvärderingsarbetet vars syfte är att få invånarnas röster hörda vid planeringen av Västra åstrandens lättrafikled. I workshop bearbetas borgåbornas önskemål och behov med hjälp av konkreta exempel för att verka som grund för en gemensam vision.

Den moderna belysningstekniken möjliggör flera mycket olika förverkliganden. Om användarnas behov och åsikter inte tas i beaktande vid planeringen finns det en risk att belysningen blir störande eller på annat sätt olämplig för miljön och den avsedda användningen.

I visionworkshop bekantar man sig med konceptplanen för den smarta belysningen för lättrafikleden vid Västra åstranden. Syftet med demonstrationen är att ge en bild av den kommande leden och i samband med det höra invånarnas åsikter.

Visionworkshop hålls på distans den 16 april kl. 17.30 – 19.00. Du kan anmäla dig här: https://forms.gle/HjTQtysnW4TS3uMd7.

En deltagarlänk skickas till de som anmält sig. Mer information om programmet kommer senare. Borgås LUCIA-team välkomnar alla intresserade borgåbor att delta i visionsarbetet!

På bilden besökare till Borgå ljus-evenemanget ger sin åsikt om stadsbelysning.