fbpx

Ekogärningsjippot, som har blivit något av en tradition, ordnades i år för sjätte gången. Femteklassarna i Kevätkummun koulu utmanade igen med hjälp av Posintra alla Borgås femteklassare att delta i Ekogärningsjippot under den nationella energisparveckan 5–11.10.2020. Målet med utmaningen var att göra världen lite bättre genom att fästa uppmärksamhet vid ansvarsfull användning av naturresurser.

Under jippot utförde eleverna under sin fritid ekogärningar i en veckas tid. Coronan utgjorde inget hinder eftersom ekogärningarna främst utförs på hemmaplan. Gärningarna antecknades i ett ekovanepass, uppdelat i de olika temana för hållbar utveckling – miljöåtgärder relaterade till återvinning, energibesparing och konsumtion. En anteckning i passet fick man till exempel genom att släcka en lampa som lyser i onödan eller genom att återvinna metall.

Sammanlagt anmälde sig elever från 13 klasser i åtta olika skolor till jippot. Totalt 339 femteklassare utförde i år ekogärningar. Efter att ha fyllt i ekovanepasset hemma returnerade eleverna det till sin lärare. Som bevis på sitt frivilliga deltagande i jippot fick eleverna ett ekovanediplom, och dessutom lottades det bland dem som returnerade sina pass ut immateriella priser, som i år bestod av presentkort donerade av Humorinna-företaget och Grottan, samt biobiljetter donerade av Posintra.

 

Lotteriet vanns av en elev i Kvarnbackens skola

En av Posintra donerad seriebiljett till biografen Bio Rex lottades ut bland alla som returnerade sina pass. Presentkortet vann av Odessa Forsén från Kvarnbackens skola (bild). Under ekogärningsjippot återvann Odessa bland annat kartonger och fäste uppmärksamhet vid sina konsumtionsvanor såsom användningen av vatten och elektriska apparater. Dessutom cyklar hon till skolan.

Ekotekotempaus 2020 Porvoo

I år gynnade lyckan från lotteriet Odessa Forsén, som syns på bilden med sin lärare Katarina Wikstén-Valasti.

 

Kevätkummun koulus Ekogärningsjippo fick år 2018 pris i tävlingen inom cirkulär ekonomi i kommunerna som anordnades Sitra och Kommunförbundet. Jippot sammanför hemmen och skolorna i en positiv anda. Barnens ekogärningar kan inspirera hela familjer att förändra sina handlingssätt i en mer ekologisk riktning. Det årligen organiserade Ekogärningsjippot introducerar alltid ämnet för en ny åldersgrupp, så att flera familjer kan delta i jippot.

Ekovanepasset kan användas av vem som helst under creative commons-licens. Kampanjen har också väckt ett internationellt intresse. Med medverkan av Climate Leadership Council har #ecoactchallenge t.ex. genomförts i New York.

Mer information om Ekogärningsjippot finns bland annat på Kommunförbundets sidor.