Huima – Den vilda idén – är en tävling med syftet att hitta nya sätt att utnyttja industriell spillvärme. Tävlingen är öppen för alla och företag, föreningar, samhällen och enskilda personer kan alla delta. I tävlingen kan man också presentera outnyttjade spillvärme-objekt och idéer om hur spillvärmen kunde tillvaratas.

Spillvärme-objekten som presenteras i HUIMA-tävlingen är exempel på tillgänglig spillvärme och idéer kan också presenteras direkt för dessa objekt. Sättet att presentera idén på är fritt. Presentationen bör kort svara på frågorna: Vad? Vem? För vem? Hur?


Utvärderingskriterierna för idéerna är:

  • Det nya eller innovativa i produktidén eller tjänsten
  • De betydande kostnadsbesparingar eller förbättrade lönsamhet den nya produkten eller tjänsten möjliggör

 

De vildaste idéerna belönas: 

  • De bästa idéerna pitchas inför domare i Åbo den 15.5.2019
  • De bästa idéerna vidareutvecklas
  • Vinnaren publiceras i augusti 2020

 

 Huima tävlingstid: 1.2. – 15.4.2019

LÄS MER OM HUIMA

Skicka din idé med e-post till adressen:   eller med post till: Posintra Oy, Lundagatan 8, 06100 Borgå, med referensen ”Huima ideakilpailu/Den vilda idén”

Ytterligare information: Leena Tuomi, Posintra Oy, , +358 40 730 5440

 

Huima-kilpailu