fbpx

Inspecta Sertifiointi Oy har beviljat Nyföretagarcentralerna i Finland nytt certifikat inom kvalitetssystemet ISO 9001:2015. Nyföretagarcentralerna har haft ett certifierat kvalitetssystem i bruk sedan början av 2000-talet och systemet har hållits uppdaterat under hela denna tid. Innan det nya certifikatet beviljades förnyades kvalitetshandboken och nyföretagarcentralerna utsattes för en exceptionellt omfattande kvalitetsrevision.

Kvalitetskraven på nätverket av nyföretagarcentraler förutsätter bland annat att över 90 procent av de företag som grundas via nyföretagarcentralerna fortfarande är verksamma efter två år och minst 80 procent efter fem år. Kvalitetskrav har uppställts också för sakkunnigträffar, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet.

Läs Nyföretagarcentralernas hela pressmeddelande här.

Posintra verkar som nyföretagarcentral för Östnyland och erbjuder uppstartsföretag gratis rådgivning. Nyföretagarcentralerna i Finland har årligen besök av omkring 20 000 presumtiva företagare. Av dem grundar omkring en tredjedel ett företag vilket betyder att över 7000 nya företag varje år föds den här vägen. Om du är intresserad av att grunda ett eget företag kan du beställa tid hos vår företagsrådgivning. Mer information om våra tjänster för uppstartsföretag hittar du på vår sajt.