Borgå stad fick totalt 572 ansökningar om verksamhetsstöd till ensamföretagare inom utsatt tid. Ensamföretagare kunde ansöka om verksamhetsstöd av engångsnatur för att hantera ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin.

Total 512 ansökningar godkändes medan 60 avslogs. Stödet uppgick till 2 000 euro per företag. Drygt en miljon euro delades ut till företagare i Borgå. En typisk grund för ett avslag var att företagets officiella hemort låg annanstans än i Borgå eller att omsättningen från verksamheten var så låg att den inte kunde ses som huvudsyssla. Det skulle ha funnits pengar till stöd åt totalt 1 368 ensamföretagare.