fbpx

Den 24 december 2020 avslutade EU och Storbritannien förhandlingar om ett handels- och samarbetsavtal. Avtalet gäller från 1.1.2021. Många saker kommer att förändras när Storbritannien utträder från EU och tullunionen den 1 januari 2021. EU och Storbritannien är uppdelade i två olika reglerande och rättsliga områden.

Du hittar uppdaterad information om handel med varor och beskattning via länkarna nedan.

 

– Statsrådets kansli -nätsidorna har omfattande och uppdaterad information om effekterna av Brexit på företag:

STATSRÅDETS KANSLI

 

– Tullens sidor för företagskunder:

TULLEN – FÖRETAGSKUNDER OCH BREXIT

 

– Frågor och svar-lista över Europeiska kommissionens generaldirektorat för beskattning och tullunion, inklusive 50 vanliga frågor och svar (på engelska):

 

BREXIT / TOP 50 FAQs ON TAX & CUSTOMS