Kostnadsstöd till företag

Kostnadsstöd till företag

Stödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Se här stödets allmänna...