Information om de minimis-stöd

Information om de minimis-stöd

Mer detaljerad information om de minimis finns i Arbets- och näringsministeriets publikation (på finska).   Vad menas med de minimis-stöd?  De...