De minimis stöd

De minimis stöd

De minimis stöd Mer detaljerad information om de minimis finns i Arbets- och näringsministeriets publikation (på finska).   Med de minimis-stödet kan man...
Hemligheten under ytan

Hemligheten under ytan

Västra åstranden planeras bli ett trivsamt och hållbart strandområde ur såväl invånarnas, förbipasserande besökares som entreprenörernas synvinkel....
Corona tjänster

Corona tjänster

Posintras intensifierade tjänster Posintra ger intensifierad rådgivning för företag att lösa svårigheterna gällande coronavirus situationen  Vi hjälper dig...