Tämä selvitys pohjautuu marras- joulukuussa 2016 ja tammikuun alussa 2017 tehtyjen yrityksille suunnattujen kyselyjen vastauksiin. Kyselyissä selvitettiin mm. Nyby – Kulloo alueen yritysten työntekijämääriä sekä kyseisten ritysten palvelutarpeita.