Hankintaprosessi ja periaatteet ovat Porvoon ja Loviisan kaupunkien ja yrittäjäyhdistysten keväällä 2018 yhdessä laatima kuvaus julkisten pienhankintojen prosessista ja periaatteista

Aineisto ei ole menettelytapaohje – kukin hankintayksikkö ohjeistaa pienhankintojen toteutusta omilla erillisillä ohjeillaan näitä periaatteita noudattaen.

 

Tutustu aineistoon tästä