Posintra Oy kehittää yhdessä sidosryhmien kanssa Itä-Uudenmaan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Ohjaamme asiakkaitamme tunnistamaan ja ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia. Haluamme samalla luoda sidosryhmillemme mahdollisuuksia verkostoitua.

Laatujohtamisjärjestelmän avulla luomme edellytykset toimintamme parantamiseksi.

  • Toimimme vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa, josta saamme arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseen.
  • Mittaamme säännöllisesti merkittävimpien sidosryhmien tyytyväisyyttä toimintaamme.
  • Arvioimme johtamisjärjestelmän kykyä saavuttaa asetettuja tavoitteita.

Olemme avoin ja luotettava yhteistyökumppani kaikille sidosryhmillemme ja sitoudumme toimimaan asiakkaidemme odotusten täyttämiseksi. Seuraamme toimintaamme liittyviä vaatimuksia ja noudatamme niitä koskevia lakeja ja asetuksia.