Uusyrityskeskusten yritysneuvonnalle on myönnetty uusien laatuvaatimusten mukainen sertifikaatti.