Hankkeet

Posintran tehtävänä on auttaa paikallisia yrityksiä kasvuun ja menestykseen. Osa työtämme on yritysten toimintaympäristön kehittäminen. Tätä työtä teemme hankkeiden avulla.

 

Ideoista teoiksi

Hanke on valitun aihealueen kehittämiseen keskittyvä kokonaisuus, joka kestää rajatun ajan – yleensä puolesta vuodesta kahteen vuotta. Hankkeilla edistetään esimerkiksi uusia innovaatioita, yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, tuotekehitystä tai uusien työpaikkojen syntymistä. Toiminnasta ei synny hallinnoijalle tai hankkeen kumppaneille suoraa voittoa, vaan tulokset näkyvät esimerkiksi yrityksen osaamisen kasvun, tuotekehityksen tai kasvaneen myyntipotentiaalin kautta. Vuosittain hankkeisiimme osallistuu satoja yrityksiä.

Tervetuloa mukaan!

 

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

HUIMA – Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

UKAMAKI – uutta kasvua matkailuun Kiinasta

UKAMAKI – uutta kasvua matkailuun Kiinasta

HAPPILY – Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt

HAPPILY – Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

Pobi – Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto

REFEC – Itä-Suomen ja Viron välisen kuljetuskäytävän kehittäminen (CB736 )

REFEC – Itä-Suomen ja Viron välisen kuljetuskäytävän kehittäminen (CB736 )

Tarve – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivissa energiatehokkuushankinnoissa

Tarve – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivissa energiatehokkuushankinnoissa

Bestis – Tukea työllistymiseen

Bestis – Tukea työllistymiseen

Tuunaa Tuottoa vol. 2

Tuunaa Tuottoa vol. 2

PALKO – Työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa

PALKO – Työllisyyden palvelukokeilut Porvoossa ja Loviisassa

PALO – Palvelulla ja osaamisella kasvuun

PALO – Palvelulla ja osaamisella kasvuun

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

TEKNO – Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla | VALTAUS kasvuohjelma

BIITTI – Yritystiimit Uudellamaalla | VALTAUS kasvuohjelma

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

30MILES – Small port every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region

STAR – Stopover, Archipelago, Relax in Eastern Uusimaa Region

Rannikkoverkko – Verkostomainen yritystoiminta saaristossa, jatkohanke

Rannikkoverkko – Verkostomainen yritystoiminta saaristossa, jatkohanke

Bestis – Nuorisotakaajat Porvoossa

Bestis – Nuorisotakaajat Porvoossa

eNytt

eNytt

Raivaaja – Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois

Raivaaja – Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle -hanke

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle -hanke

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla

ELVI – Elinkeinopalveluiden vauhdittaminen itäisellä Uudellamaalla

ELVI – Elinkeinopalveluiden vauhdittaminen itäisellä Uudellamaalla

Rannikkoverkko

Rannikkoverkko

Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa

Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa

Saariston verkostojen sähköisen toimintamallin kehittäminen

Saariston verkostojen sähköisen toimintamallin kehittäminen

Itä-Uudenmaan yritysriihi

Itä-Uudenmaan yritysriihi

BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksen hankkeet

STOK – Sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskuksen hankkeet