Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa

Kuva: Redstoneaero

 

 

Uudenmaan_liitto_pystylogo_r

 

Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja edistää vähähiilisyyttä tukevia dronepalveluratkaisuja niin logistiikka-alan tarpeisiin kuin myös uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja.

Hankkeessa kehitetään yhteiskehittämistyöpajojen avulla innovatiivisia droneratkaisuja ja uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia liikkumis- ja kuljetusmuotoja. Tavoitteena on uusia liiketoimintamalleja luomalla edistää vähähiilisen liiketoiminnan kehittymistä ja dronepalveluita tuottavien ja ostavien yritysten verkostoitumista. Logistiikkaratkaisujen lisäksi testataan mm. etävartiointiratkaisuja ja pitkän matkan logistiikkakuljetuksia kuin myös 5G-teknologian käyttömahdollisuuksia.

Hanke sisältyy neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti käynnistyvään hankeperheeseen. Hankkeissa toteutetaan osittain samanlaisia kokeiluja. Tiivis yhteistyö koko hankeperheen kesken mahdollistaa yhteistyön koelentojen suunnittelussa, kokemusten ja tiedon vaihdon sekä yritysten verkostoitumisen. Hanke tukee Uudenmaan ja Kymenlaakson alueiden hiilineutraaliustavoitteita.

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2019–31.12.2021. Hankkeen päätoteuttaja on Forum Virium Helsinki Oy ja osatoteuttajina Posintra Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Hankkeen budjetti on 789 144 euroa. Rahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR.

 

Lisätietoja Posintran osatoteutuksesta: projektipäällikkö Christina Sani, 040 502 7112, christina.sani@posintra.fi

 

 

Forum Virium Helsinki     Posintra Oy logo     XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Taidot

Lähetetty

syyskuu 17, 2019

Taidot

Lähetetty

syyskuu 17, 2019