Året 2017 har nu nått sin kulmen för Posintra. Projktchefen Henri spikade kvalitetscertifikatet, som erhölls för en vecka sedan, på väggen i våra utrymmen. Det är fråga om ISO9001 sertifikatet, genom vilket vi i framtiden vill betjäna våra kunder på ett ännu bättre sätt.