Yhteiset investoinnit ja yritysten pitkäjänteinen yhteistyö edistäisivät Porvoon Kilpilahden alueen bio- ja kiertotalousliiketoimintaa. Kasvumahdollisuuksia tarkasteltiin kartoittamalla kehitysyhtiö Posintran johdolla alueen keskeisten yritysten materiaali-, jäte- ja energiataseita. Kasvun edellytyksien tunnistaminen on osa Kilpilahden bioteollisuuspuiston suunnittelua.

Kilpilahden alueen bio- ja kiertotalousliiketoiminnan edistäminen edellyttää yrityksiltä pitkäjänteistä yhteistyötä. Liiketoimintaa edistäviä toimia alueella olisivat esimerkiksi investointi biokaasun tuotantoon ja hukkalämmön hyödyntäminen. Yritysten välistä toimintaa voisi parantaa muun muassa keskittämällä jätehuoltoa sekä investoimalla korkeatasoiseen toimitilarakennukseen.

Kaikkiaan Posintra kumppaneineen tunnisti yhdeksän eri mahdollisuutta kasvattaa bio- ja kiertotaloutta sekä yritysten välistä yhteistyötä Kilpilahdessa. Tähän päästiin luomalla selkeä ja yhtenäinen näkemys Kilpilahden alueen keskeisten yritysten yhteisistä materiaali-, jäte- ja energiataseista.  Kun liiketoiminnan mahdollisuuksia arvioitiin, painotettiin lisäarvonluomisen lisäksi synergiaetuja yritysten välillä sekä investointien työllistävää vaikutusta.

Myös tutkimusta tarvitaan

Monet selvityksessä analysoidut bio- ja kiertotalouden kehitysmahdollisuudet vaativat onnistuakseen myös mittavaa tutkimuspanostusta ja nykymääräysten muuttamista. Tarvitaan myös liiketoimintamalleja, joihin on integroitu Kilpilahden nykyisten toimijoiden lisäksi alueen ulkopuolisia tahoja. Tunnistettuja liiketoimintamahdollisuuksia tullaan edelleen konkretisoimaan yhteistyössä Kilpilahden alueen yritysten, Porvoon kaupungin sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Kilpilahden alueen materiaali- ja energiatasetta kartoitettiin tiiviissä yhteistyössä Kilpilahden alueen yritysten kanssa. Posintran kilpailuttamat kumppanit työn toteutuksessa olivat Neste Jacobs Oy ja Gaia Consulting Oy. Tämä selvitys on osa Pobi -projektia, jonka tehtävänä on luoda pohjaa tulevaisuuden teollisen bio- ja kiertotalouspuiston kehittämiselle Porvoon Kilpilahteen.

Yritykset, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi yhteistyöstä biokaasulaitoksen tai palvelukiinteistön kehittämiseksi  voivat olla yhteydessä Posintra Oy:n kehityspäällikköön Matti Herleviin.

 

Kilpilahden bio- ja kiertotalouspuistohanke

Kilpilahden teollisuuspuistohankkeen moottoreita ovat kehitysyhtiö Posintra ja Porvoon kaupunki.  Kehitysyhtiö Posintra on saanut Euroopan aluekehitysrahastolta rahoitusta hankkeelle.

Posintra on Itä-Uudellamaalla toimiva yhtiö, joka keskittyy pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisen.

Lisätietoja:

Matti Herlevi

 

Loppuraportti_Kilpilahden kiertotalouden materiaali- ja energiatase_julkaisuja 2017

Kirjoitettu